Splošne informacije

Z ROKO V ROKI S STARŠI

Prisegamo na sodelovanja med našim strokovnim osebjem in starši ter lokalno skupnostjo, saj je vse našteto dobro predvsem za tiste, ki jim je vrtec namenjen, torej naše otroke. Uspešno dopolnjevanje družinske in prijazne strokovne vzgoje je ključno za doseganje vzgojno - izobraževalnih ciljev,  podpora, zaupanje in občutek varnosti, torej vse tisto, kar otroku lahko ponudimo,- pa so bistveni za njegov napredek.

Oblike sodelovanja

Starši imajo zaradi različnih potreb in želja na voljo naslednje oblike sodelovanja:

  • pisno (spletna stran, oglasna deska ) ter ustno obveščanje staršev o dogajanju v vrtcu
  • sestanki
  • strokovna (tematska) predavanja za starše
  • individualni in diskretni pogovori o otrokovem razvoju in napredku
  • skupna družinska srečanja, delavnice, praznovanja, prireditve
  • dobrodošla je pomoč staršev pri iskanju sponzorjev in donatorjev
  • sodelovanje staršev v svetu staršev Zavoda za kreativno varstvo Ela-Ela, zasebni vrtec


©Copyright 2016 - Zavod za kreativno varstvo Ela Ela, Zasebni vrtec. Vse pravice pridržane. Oblikovanje in izdelava spletne rešitve