Vpis-Izpis

Vrtec vseskozi vpisuje in sprejema otroke, če je le dovolj prostih mest. Vpis v vrtec je preprost; potrebno je oddati izpolnjen obrazec, ki ga dobite v vrtcu ali na spletni strani vrtca. Izpolnjeno vlogo za vpis oddate osebno ali priporočeno pošljete po pošti.  Vrtec sprejema otroke od enajstega meseca starosti  pa vse do njihovih prvih šolskih korakov.

Lokacija Cerklje na Gorenjskem in Šenčur.

Vpis in sprejem otroka v vrtec s subvencijo

 • Otroke sprejemamo v vrtec na podlagi vloge, ki jo starši oddajo v  vrtca (obrazec za prijavo lahko dobijo tudi vrtcu ali spletni strani vrtca).
 • Vrtec februarja objavi razpis za vpis otrok do 31.aprila 2018 za naslednje šolsko leto (redni sprejem je 1. september).
 • V primeru, če oddelki niso povsem zapolnjeni, sprejema vrtec nove otroke tudi med letom.
 • Starši prejmejo odgovor o sprejemu v vrtec in pogodbo, ki jo izpolnjeno vrnejo v vrtec in z plačilom akontacije potrdijo vpis otroka v vrtec ob oddani vlogi.

Vključevanje otrok v vrtec

 • Predhodni razgovori s starši po potrebi starša
  Ob vstopu otroka v vrtec vzgojiteljica povabi starša na uvodni razgovor/ roditeljski sestanek, kjer staršu/staršem predstavi, kako bo potekalo delo v skupini. 
 • Starši pa vzgojiteljici predstavijo svojega otroka: kako se potolaži, uspava, kakšne ima prehrambene navade…Ko otroka prvič pripeljejo na uvajanje. Namen uvajanja prvega dne je spoznavanje in informiranje.
 • Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev Vlogo za znižano plačilo vrtca je potrebno oddali na pristojnem CSD v mesecu pred prihodom otroka v vrtec.
 • Postopno uvajanje
  Prvi dan vpisa v vrtec je tudi prvi dan uvajanja. O trajanju in načinu uvajanja se starši dogovarjajo z vzgojiteljico.
 • Zdravniški pregled
  Otrok mora biti pred vključitvijo pregledan pri pediatru. Potrdilo se odda vzgojiteljic prvi dan prisotnosti v vrtcu.
 • Vzemite si čas
  Ugotovili smo, da je dobro, če je otrok prve dni v vrtcu krajši čas, ne celodnevno (max 9 ur). Zato si vzemite čas, da se boste lahko otroku in njegovemu uvajanju v vrtec dovolj posvetili.

Za vse informacije glede vpisa in sprejema otrok v vrtec se lahko obrnete na (tel: 040/755-027 oziroma info@zasebnivrtec-elaela.si

https://e-uprava.gov.si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/vrtci-varovanje-otrok/znizano-placilo-vrtca.html


Informacije o prostih mestih v Zasebnem Vrtcu Ela-Ela, Enota Lara dobite  na spletni strani portala 

MIZKŠ:

https://paka3.mss.edus.si/NajavaPSV/

PROSTA MESTA 

LOKACIJA; GRAD 38, CERKLJE NA GORENJSKEM 
KOMBINIRAN ODDELEK  OD 3LETA DO 5 LETA 2 PROSTA MESTA.
 LOKACIJA; GASILSKA CESTA ŠENČUR  O PROSTIH MEST

Izbira vrtca in odločanje o vpisu

Starši pri izbiri vrtca niste vezani na vrtce v občini stalnega oziroma začasnega bivališča, ampak lahko izberete vrtec v katerikoli občini. Občina stalnega prebivališča je dolžna kriti razliko med ceno programa in plačilom staršev ne glede na to, v kateri javni ali zasebni vrtec s koncesijo ali subvencijo je otrok vključen.

Dokončen izpis iz vrtca

Starši lahko otroka izpišete iz vrtca in prekinete pogodbo z vrtcem.


Izpis iz  zasebnega vrtca Ela-Ela ali Zasebnega vrtca Lara, uredite starši seveda  ob upoštevanju dogovorjenega odpovednega roka, torej najmanj 23 delovnih dni ali najmanj 1 meseca pred izpisom iz vrtca! Izpis se izvrši s 1. dnem v naslednjem mesecu.

Izpolnite priložen obrazec:

-IZPISNICA

Sporočanje sprememb po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

ZUPJS v svojem 42. členu navaja, da je upravičenec do pravice iz javnih sredstev dolžan centru za socialno delo v 8-ih dneh sporočiti vse okoliščine in spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, na posebnem obrazcu za sporočanje sprememb, ki ga dobite na spletni strani vrtca. Katere so te spremembe, ZUPJS navaja v 5. odst. 42. člena.

Ena od teh sprememb je tudi izpis otroka iz vrtca.


©Copyright 2016 - Zavod za kreativno varstvo Ela Ela, Zasebni vrtec. Vse pravice pridržane. Oblikovanje in izdelava spletne rešitve