Kombinirani oddelki v vrcu

Kombinirani oddelki v vrcu

V mnogih vrtcih so skupine otrok, v katerih so otroci od 11meseca starosti do vstopa v šolo. Ti oddelki se imenujejo kombinirani oddelki. Ti oddelki so v javnih in v zasbnih vrtcih.

Mnogo staršev je zaskrbljenih, da vzgoja v takih oddelkih ni najboljša. Morda razmišljajo o tem, da vzgojiteljice ne morejo delati z vsemi otroki enako. Res ne morejo delati z vsemi otroki enako, vendar tudi v starostno homogenih skupinah se mora vzgojiteljica prilagajati vsakemu otroku posebej.

Starši se bojijo, da se bodo otroci od mlajših ali starejših navzeli slabih navad. Pa to ni tak problem. Zdi se mi, da se pogosto dogaja to, da so v takih skupinah starejši mlajšim vzgled, saj se lahko od njih veliko naučijo. Pri starejših otrocih pa pogosto opazimo, da starejši priskočijo mlajšim na pomoč, kadar je to potrebno, oboji pa le pridobivajo v takšni skupini. Meni se zdi, da je v takem primeru skupina bolj podobna družini, saj tudi v družini niso vsi otroci enako stari, ampak je med njimi razlika v starosti in tudi doma drug od drugega otroci le pridobivajo, če je vzgoja primerna in otroke učimi primernih odnosov.

Avtor Zinka Ručigaj


©Copyright 2016 - Zavod za kreativno varstvo Ela Ela, Zasebni vrtec. Vse pravice pridržane. Oblikovanje in izdelava spletne rešitve