Splošna novica

VZGOJA ZA ZDRAV NAČINA ŽIVLJENJA

Zaposleni v vrtcu si bodo prizadevali vsakodnevno dosledno ustvarjati pogoje za zdravo življenje otrok.

Delavci vrtca bodo pozorno skrbeli, da bo v igralnicah in drugih prostorih:
– dovolj svežega zraka ( z rednim prezračevanjem in preprečevanjem prepiha ),
– primerna temperatura ,
– primerna osvetlitev.

Poleg navedenega si bodo strokovne delavke in ostali delavci vrtca prizadevali:
– da bodo otroci primerno oblečeni,
– da bo dovolj časa namenjeno aktivnemu ali pasivnemu počitku,
– za dnevno optimalno telesno aktivnost otrok,
– za zagotavljanje pogojev za osebno higieno otrok,
– za redno dnevno vzdrževanje higiene prostorov in igrišč,
– za skrb in zaščito pred nalezljivimi boleznimi,
– pri preprečevanju dejavnikov tveganja v odnosu do škodljivih razvad.

Posebni ukrepi za varnost in zdravje otrok:
– Strokovne delavke v skupini bodo vedno pozorne, če pri kateremu otroku zaznajo spremembo v počutju ali vedenju, ki bi lahko pomenile začetek bolezni, da se takoj odzovejo, obvestijo starše, da otroka odpeljejo iz vrtca ter mu zagotovijo potrebno zdravniško oskrbo in domačo nego. Takšen način je najboljši za obolelega kot tudi za ohranjanje zdravja ostalih otrok v vrtcu.

V vrtcu bo pozornost usmerjana k pripravi uravnotežene in zdrave prehrane, kakor tudi h kulturnemu uživanja hrane.

Otrokom bodo ves čas na razpolago napitki.

©Copyright 2016 - Zavod za kreativno varstvo Ela Ela, Zasebni vrtec. Vse pravice pridržane. Oblikovanje in izdelava spletne rešitve